Fleetwood Farm, Bretherton, PR26 9AY,
£550,000
The Croft, Euxton, PR7 6LH,
OIRO £429,950